Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 09.10.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Kommunestyret den 09.10.2019

Kommunestyret
09.10.2019   17:00 - 21:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:09.10.2019   17:00 - 21:00
Møtested:Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, Tønsberg, møterom Skiringssal
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 09.10.2019 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 09.10.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 09.10.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 Hoveddokument 231KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyrevalget 2019 godkjennes.  Behandling

  Ordfører opplyste at departementet ikke har tatt innkommet klage på valggjennomføringen til følge.

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Valg av formannskap for perioden 2019-2023 Hoveddokument 336KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til formannskapet for perioden 2019-202 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Per Martin Aamod, Ap

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N. Askjer, Krf

  7. Lise L. Mandal, H

  8. Øyvind Jonassen, H

  9. Kirsti Søyland, H

  10. Bent Moldvær, Frp

  11. Olav Sannes Vika, Sv

  Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap/Sv/Mdg/Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Nina Brodahl, Mdg

  4. Svein Holmøy, Sp

  5. Alexander Hangaas, Krf

  6. Roar Howlid, Ap

  7. Gunhild Rui, Ap

  8. Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Anders Larsen, H

  3. Lena Fahre, H

  4. Aksel Haraldsen, H

  5. Nicola Berg, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne-May Hogsnes, Frp

  For Sv/V/R:

  1. Suzy Haugan, V

  2. Ole Marcus Mærøe, R

  3. Helene Viken, Sv  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Som medlemmer til formannskapet for perioden 2019-202 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Per Martin Aamod, Ap

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N. Askjer, Krf

  7. Lise L. Mandal, H

  8. Øyvind Jonassen, H

  9. Kirsti Søyland, H

  10. Bent Moldvær, Frp

  11. Olav Sannes Vika, Sv

  Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap/Sv/Mdg/Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Nina Brodahl, Mdg

  4. Svein Holmøy, Sp

  5. Alexander Hangaas, Krf

  6. Roar Howlid, Ap

  7. Gunhild Rui, Ap

  8. Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Anders Larsen, H

  3. Lena Fahre, H

  4. Aksel Haraldsen, H

  5. Nicola Berg, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne-May Hogsnes, Frp

  For Sv/V/R:

  1. Suzy Haugan, V

  2. Ole Marcus Mærøe, R

  3. Helene Viken, Sv

  Votering:

  Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt:

 • Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2019-2023 Hoveddokument 304KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som ordfører for perioden 2019-2023 velges: Anne Rygh Pedersen, Ap

  Som varaordfører for perioden 2019-2023 velges: Steinar Solum, Sp  Behandling

  Votering:

  Valg av ordfører:

  Ved votering ble det avgitt følgende stemmer:

  • Anne Rygh Pedersen: 25 stemmer (Ap, Sp, Mdg, Krf)

  • Lise Mandal: 18 stemmer (H, Frp)

  • Olav Sannes Vika: 6 stemmer (Sv, V, R)

  Anne Rygh Pedersen er valgt som ordfører.

  Valg av varaordfører:

  Ved votering ble det avgitt følgende stemmer:

  • Steinar Solum: 31

  • Bent Moldvær: 18 stemmer (H, Frp)

  Steinar Solum er valgt som varaordfører.

 • Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 320KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Ole Sverre Lund, H, Leder

  2. Grete Wold, V, nestleder

  3. Øyvind Oppegård, Sp

  4. Hilde Falck Wik, Ap

  5. Erik Steenbuch, Frp

  Som varamedlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Stig Nilssen, H

  2. Hilde Mikkelsen, H

  1. Lars Egeland, Sv

  2. Aina Dahl, V

  3. Henning Gran Kjøsnes, R

  1. Markus Stuestøl, Mdg

  2. Odd Gjerpe, Krf

  3. Ann-Sophie Myklebust, SP

  4. Monica Øren, Ap

  1. Trond Mathisen, Frp  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Som medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Ole Sverre Lund, H, Leder

  2. Grete Wold, V, nestleder

  3. Øyvind Oppegård, Sp

  4. Hilde Falck Wik, Ap

  5. Erik Steenbuch, Frp

  Som varamedlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Stig Nilssen, H

  2. Hilde Mikkelsen, H

  1. Lars Egeland, Sv

  2. Aina Dahl, V

  3. Henning Gran Kjøsnes, R

  1. Markus Stuestøl, Mdg

  2. Odd Gjerpe, Krf

  3. Ann-Sophie Myklebust, SP

  4. Monica Øren, Ap

  1. Trond Mathisen, Frp

  Votering:

  Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

 • Valg til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 Hoveddokument 312KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som representanter til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Trude V. Antonsen, Ap

  4. Thorvald Hillestad, Sp

  5. Lise L. Mandal, H

  6. Bent Moldvær, Frp

  7. Suzy Haugan, V

  Valg av varamedlemmer er utsatt til neste møte.  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Som representanter til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Trude V. Antonsen, Ap

  4. Thorvald Hillestad, Sp

  5. Lise L. Mandal, H

  6. Bent Moldvær, Frp

  7. Aina Dahl, V

  Ordfører opplyste at det skal velges medlemmer blant kommunestyrets faste medlemmer. Aina Dahl er ikke medlem av kommunestyret.

  Suzy Haugan, V, fremmet seg selv som nytt medlem i stedet for Aina Dahl.

  Valg av varamedlemmer ble utsatt til neste møte.

  Votering:

  Valgnemndas innstilling, med endring forslått av Haugan, ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av valgnemnd for perioden 2019-2023 Hoveddokument 319KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer av valgnemnda for perioden 2019-2023 velges:

  1. Lise Mandal, H, leder

  2. Bent Moldvær, Frp, nestleder

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Steinar Solum, Sp

  5. Nina Brodahl, Mdg

  6. Alexander Hangaas, Krf

  7. Olav Sannes Vika, Sv

  8. Suzy Haugan, V

  9. Ole Marcos Mærøe, R

  Som personlige varamedlemmer velges:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Frode Hestnes, Frp

  3. Per Martin Aamodt, Ap

  4. Heidi Myhre, Sp

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N Askjer, Krf

  7. Helene Viken, Sv

  8. Håvard Bettum, V

  9. Lotte Uth Gjersøe, R  Behandling

  Lise L. Mandal, H, fremmet følgende felles forslag:

  Som medlemmer av valgnemnda for perioden 2019-2023 velges:

  1. Lise Mandal, H, leder

  2. Bent Moldvær, Frp, nestleder

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Steinar Solum, Sp

  5. Nina Brodahl, Mdg

  6. Alexander Hangaas, Krf

  7. Olav Sannes Vika, Sv

  8. Suzy Haugan, V

  9. Ole Marcos Mærøe, R

  Som personlige varamedlemmer velges:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Frode Hestnes, Frp

  3. Per Martin Aamodt, Ap

  4. Heidi Myhre, Sp

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N Askjer, Krf

  7. Helene Viken, Sv

  8. Håvard Bettum, V

  9. Lotte Uth Gjersøe, R

  Votering:

  Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

 • Møteplan for politiske møter 2020 Hoveddokument 243KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 23.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 23.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret slutter seg til vedlagte plan for politiske møter 2020, med følgende endringer:

  Formannskapets møte 6. april flyttes ti 14. april.

  Bystyrets møte 20. mai flyttes til 19. mai.

  Det holdes ett møte på dagtid klokken 1000 den 9. desember, istedenfor to kveldsmøter 2. og 9. desember.

  Det legges frem en sak om økonomiske konsekvenser ved å legge opp til flere dagmøter.  Behandling

  Votering:

  Haugans forslag,
  punkt 1 fikk 6 stemmer (V, Sv, R) og falt
  punkt 2 ble vedtatt mot 18 stemmer (Ap, 3 H, 2 Sp)
  punkt 3 fikk 5 stemmer (V, 1 Sv, R) og falt
  punkt 4 fikk 7 stemmer (V, Sv, R, 1Sp) og falt
  punkt 5 ble enstemmig vedtatt

  Mandals forslag ble enstemmig vedtatt.

  Moldværs forslag ble enstemmig vedtatt.

  Rådmannens innstilling forøvrig enstemmig vedtatt.

 • Bypakke Tønsberg-regionen - valg til overordnet styringsgruppe Hoveddokument 303KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 30.09.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 30.09.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som representanter til Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Lise L. Mandal, H

  Som personlig varamedlemmer velges:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Kjell Anders Lier, Mdg

  3. Bent Moldvær, Frp  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Som representanter til Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap

  2. Steinar Solum, Sp

  3. Lise L. Mandal, H

  Som personlig varamedlemmer velges:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Kjell Anders Lier, Mdg

  3. Bent Moldvær, Frp

  Votering:

  Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

 • Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019-2021 Hoveddokument 158KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   
 • Valg av klagenemnd for perioden 2019-2023 Hoveddokument 307KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til klagenemnda velges:

  1. Nina Brodahl, Mdg

  2. Ketil Teigen, Ap

  3. Henning Wold, H

  Som personlige varamedlemmer til klagenemnda velges:

  1. Stine N. Askjer, Krf

  2. Ronny Pettersen Sp

  3. Karsten Frydenberg, H  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Som medlemmer til klagenemnda velges:

  1. Nina Brodahl, Mdg, leder

  2. Ketil Teigen, Ap, nestleder

  3. Henning Wold, H

  Som personlige varamedlemmer til klagenemnda velges:

  1. Stine N. Askjer, Krf

  2. Ronny Pettersen Sp

  3. Karsten Frydenberg, H

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg for kultur, idrett og folkehelse for perioden 2019-2023 Hoveddokument 344KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til utvalg for kultur, idrett og folkehelse for perioden 2019-2023 velges:

  1. Alexander Hangaas, Krf, leder

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap, nestleder

  3. Renathe Fekene, Ap

  4. Eivind Yrjan Stamnes, Ap

  5. Nina Brodahl, Mdg

  6. Cathrine Bøhle, Sp

  7. Lena Fahre, H

  8. Harald Berg, H

  9. Kari Lise Kirsebom, H

  10. Ellen Eriksen, Frp

  11. Helene Viken, Sv

  Som varamedlemmer til utvalg for kultur, idrett og folkehelse for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg, Krf:

  1. Anders Rønningen, Krf

  2. Elin Sommerstad Gebuhr, Ap

  3. Karoline Fadum, Sp

  4. Iver Anton Kristiansen, Ap

  5. Trygve Ånestad, Sp

  6. Jan Egil Levorsen, Ap

  7. Marie Hernes, Mdg

  8. Stine N. Askjer, Krf

  For H:

  1. Bjørn Auglend, H

  2. Johanne Kirsebom, H

  3. Lise L. Mandal, H

  4. Hege Lund, H

  5. Mikael Nilsson Søyland, H

  For Frp:

  1. Morgan Sæbø, Frp

  2. Anne-May Hogsnes, Frp

  3. Bent Kittelsen, Frp

  For Sv, V, R:

  1. Bent Sørsdal, V

  2. Kristian Berntsen, R

  3. Ivi Stang Wolff, Sv  Behandling

  Øyvind Jonassen (H) ba om at valget behandles som forholdsvalg.

  Ap, Sp, Mdg og Krf la frem følgende felles listeforslag:

  1. Alexander Hangaas

  2. Lars Jørgen Ormestad

  3. Renathe Fekene

  4. Eivind Yrjan Stamnes

  5. Nina Brodahl

  6. Cathrine Bøhle

  7. Anders Rønningen

  8. Elin Sommerstad Gebuhr

  9. Karoline Fadum

  10. Iver Anton Kristiansen

  11. Trygve Ånestad

  12. Jan Egil Levorsen

  13. Marie Hernes

  14. Stine N. Askjer

  H la frem følgende listeforslag:

  1. Lena Fahre

  2. Harald Berg

  3. Kari Lise Kirsebom

  4. Bjørn Auglend

  5. Johanne Kirsebom

  6. Lise Mandal

  7. Hege Lund

  8. Mikael Nilsson Søyland

  Frp la frem følgende listeforslag:

  1. Ellen Eriksen

  2. Morgan Sæbø

  3. Anne-May Hogsnes

  4. Bent Kittelsen

  Sv V og R la frem følgende felles listeforslag:

  1. Helene Viken

  2. Bent Sørsdal

  3. Kristian Berntsen

  4. Ivi Stang Wolff

  Listeforslagene fikk følgende stemmer:

  Listen fra Ap, Sp, Mdg og Krf fikk 25 stemmer.

  Listen fra H fikk 13 stemmer.

  Listen fra Frp fikk 5 stemmer.

  Listen fra Sv, V og R fik 6 stemmer

  Etter dette er følgende valgt:

  Medlemmer:

  1. Alexander Hangaas, Krf

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Renathe Fekene, Ap

  4. Eivind Yrjan Stamnes, Ap

  5. Nina Brodahl, Mdg

  6. Cathrine Bøhle, Sp

  7. Lena Fahre, H

  8. Harald Berg, H

  9. Kari Lise Kirsebom, H

  10. Ellen Eriksen, Frp

  11. Helene Viken, Sv

  Varamedlemmer:

  For Ap, Sp, Mdg, Krf:

  1. Anders Rønningen, Krf

  2. Elin Sommerstad Gebuhr, Ap

  3. Karoline Fadum, Sp

  4. Iver Anton Kristiansen, Ap

  5. Trygve Ånestad, Sp

  6. Jan Egil Levorsen, Ap

  7. Marie Hernes, Mdg

  8. Stine N. Askjer, Krf

  For H:

  1. Bjørn Auglend, H

  2. Johanne Kirsebom, H

  3. Lise L. Mandal, H

  4. Hege Lund, H

  5. Mikael Nilsson Søyland, H

  For Frp:

  1. Morgan Sæbø, Frp

  2. Anne-May Hogsnes, Frp

  3. Bent Kittelsen, Frp

  For Sv, V, R:

  1. Bent Sørsdal, V

  2. Kristian Berntsen, R

  3. Ivi Stang Wolff, Sv

  Valgnemnda forslo deretter Alexander Hangaas, Krf, som leder og Lars Jørgen Ormestad, Ap, som nestleder.

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg for mestring, helse og velferd for perioden 2019-2023 Hoveddokument 336KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til utvalg for mestring, helse og velferd for perioden 2019-2023 velges:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap, leder

  2. Svein Holmøy, Sp, nestleder

  3. Roar Howlid, Ap

  4. Saqlain Raza Naqvi, Ap

  5. Benedichte Lyngaas, Krf

  6. Marie Hernes Rød, Mdg

  7. Aksel Haraldsen, H

  8. Anita Archer, H

  9. Heidi Orskaug, H

  10. Frode Hestnes, Frp

  11. André Heggheim, R

  Som varamedlemmer til utvalg for mestring, helse og velferd for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Kari Asmyhr, Ap

  3. Jon Åsheim, Krf

  4. Ketil Teigen, Ap

  5. Julie Staff Iversen Eikeland, Ap

  6. Einar Borgmann, Ap

  7. Mildrid H Søndbø, Krf

  8. Steinar Solum, Sp

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Cecilie Asplin, H

  3. Tor Vinje- Christensen, H

  4. Kirsti Søyland, H

  5. Walter Brynhildsen, H

  For Frp:

  1. Anne-May Hogsnes, Frp

  2. Morgan Sæbø, Frp

  3. Silje Marie Hassum, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Christine Andersen, Sv

  2. Trine Ellefsen, V

  3. Stian Stensland Dueholm, R  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Medlemmer:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap, leder

  2. Svein Holmøy, Sp, nestleder

  3. Roar Howlid, Ap

  4. Saqlain Raza Naqvi, Ap

  5. Benedichte Lyngaas, Krf

  6. Marie Hernes Rød, Mdg

  7. Aksel Haraldsen, H

  8. Anita Archer, H

  9. Heidi Orskaug, H

  10. Frode Hestnes, Frp

  11. André Heggheim, R

  Varamedlemmer:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Kari Asmyhr, Ap

  3. Jon Åsheim, Krf

  4. Ketil Teigen, Ap

  5. Julie Staff Iversen Eikeland, Ap

  6. Einar Borgmann, Ap

  7. Mildrid H Søndbø, Krf

  8. Steinar Solum, Sp

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Cecilie Asplin, H

  3. Tor Vinje- Christensen, H

  4. Kirsti Søyland, H

  5. Walter Brynhildsen, H

  For Frp:

  1. Anne-May Hogsnes, Frp

  2. Morgan Sæbø, Frp

  3. Silje Marie Hassum, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Christine Andersen, Sv

  2. Trine Ellefsen, V

  3. Stian Stensland Dueholm, R

  Votering:

  Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg for miljø, teknikk og næring for perioden 2019-2023 Hoveddokument 335KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til utvalg for miljø, teknikk og næring for perioden 2019-2023 velges:

  1. Ulf Lund Halvorsen, Mdg, leder

  2. Thorvald Hillestad, Sp, nestleder

  3. Tom Granli, Ap

  4. Kari Asmyhr, Ap

  5. Stine N Askjer, Krf

  6. Julie Estdahl Stuestøl, Mdg

  7. Anders Larsen, H

  8. Lars Sollie, H

  9. Bente Ottestad, H

  10. Bente Brekke, Frp

  11. Håvar Bettum, V

  Som varamedlemmer til utvalg for miljø, teknikk og næring for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Jill Eirin Undem, Sp

  2. Bjørn Stian Lunden, Ap

  3. Karl Reite, Ap

  4. Alexander Hangaas, Krf

  5. Cathrine Bøhle, Sp

  6. Miriam Holtan Buhl , Ap

  7. Steinar Solum, Sp

  8. Marie Hernes Rød, Mdg

  For H:

  1. Leif Flemming Bakke, H

  2. Knut Holter, H

  3. Øyvind Jonassen, H

  4. Cecilie Asplin, H

  5. Lise L. Mandal, H

  For Frp:

  1. Inger Lexow, Frp

  2. Frode Hestnes, Frp

  3. Svein Romøren, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Andrew Knight, Sv

  2. Gunhild Marie Øyen, R

  3. Raymond Henriksen, V  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Medlemmer:

  1. Ulf Lund Halvorsen, Mdg, leder

  2. Thorvald Hillestad, Sp, nestleder

  3. Tom Granli, Ap

  4. Kari Asmyhr, Ap

  5. Stine N Askjer, Krf

  6. Julie Estdahl Stuestøl, Mdg

  7. Anders Larsen, H

  8. Lars Sollie, H

  9. Bente Ottestad, H

  10. Bente Brekke, Frp

  11. Håvar Bettum, V

  Varamedlemmer

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Jill Eirin Undem, Sp

  2. Bjørn Stian Lunden, Ap

  3. Karl Reite, Ap

  4. Alexander Hangaas, Krf

  5. Cathrine Bøhle, Sp

  6. Miriam Holtan Buhl , Ap

  7. Steinar Solum, Sp

  8. Marie Hernes Rød, Mdg

  For H:

  1. Leif Flemming Bakke, H

  2. Knut Holter, H

  3. Øyvind Jonassen, H

  4. Cecilie Asplin, H

  5. Lise L. Mandal, H

  For Frp:

  1. Inger Lexow, Frp

  2. Frode Hestnes, Frp

  3. Svein Romøren, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Andrew Knight, Sv

  2. Gunhild Marie Øyen, R

  3. Raymond Henriksen, V

  Votering:

  Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg for oppvekst og opplæring for perioden 2019-2023 Hoveddokument 336KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til utvalg for oppvekst og opplæring for perioden 2019-2023 velges:

  1. Heidi Myhre, Sp, leder

  2. Gunhild Rui, Ap, nestleder

  3. Anne Holm Moen, Ap

  4. Ragnar Kirkevold, Sp

  5. Trygve Ånestad, Sp

  6. Mian Hamid Bashir, Ap

  7. Henning Wold, H

  8. Anna Martin, H

  9. Mathias W. Hanssen, H

  10. Anne-May Hogsnes, Frp

  11. Elise Amalie Løkø, Sv

  Som varamedlemmer til utvalg for oppvekst og opplæring for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Alexander Hagaas, Krf

  2. Karoline Fadum, Sp

  3. Tony Christensen, Ap

  4. Marianne Hangaas, Krf

  5. Elin Sommerstad Gebuhr, Ap

  6. Karl Reite, Ap

  7. Lena Anneli Borge, Ap

  8. Kjell A. Lier, Mdg

  For H:

  1. Fredrik Ryen, H

  2. Lena Fahre, H

  3. Jon Henrik Thorvildsen, H

  4. Kirsti Søyland, H

  5. Anita Archer, H

  For Frp:

  1. Inger Lexow, Frp

  2. Morgan Sæbø, Frp

  3. Ellen Eriksen, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Lotte Uth Gjersøe, R

  2. Britt Lillian Fevang, V

  3. Heming Olaussen, Sv  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Medlemmer:

  1. Heidi Myhre, Sp, leder

  2. Gunhild Rui, Ap, nestleder

  3. Anne Holm Moen, Ap

  4. Ragnar Kirkevold, Sp

  5. Trygve Ånestad, Sp

  6. Mian Hamid Bashir, Ap

  7. Henning Wold, H

  8. Anna Martin, H

  9. Mathias W. Hanssen, H

  10. Anne-May Hogsnes, Frp

  11. Elise Amalie Løkø, Sv

  Varamedlemmer:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Alexander Hagaas, Krf

  2. Karoline Fadum, Sp

  3. Tony Christensen, Ap

  4. Marianne Hangaas, Krf

  5. Elin Sommerstad Gebuhr, Ap

  6. Karl Reite, Ap

  7. Lena Anneli Borge, Ap

  8. Kjell A. Lier, Mdg

  For H:

  1. Fredrik Ryen, H

  2. Lena Fahre, H

  3. Jon Henrik Thorvildsen, H

  4. Kirsti Søyland, H

  5. Anita Archer, H

  For Frp:

  1. Inger Lexow, Frp

  2. Morgan Sæbø, Frp

  3. Ellen Eriksen, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Lotte Uth Gjersøe, R

  2. Britt Lillian Fevang, V

  3. Heming Olaussen, Sv

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av utvalg for plan og bygg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 334KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til utvalg for plan og bygg for perioden 2019-2023 velges:

  1. Per Martin, Ap, leder

  2. Kjell Anders Lier, Mdg, nestleder

  3. Lisbeth Johansen, Ap

  4. Thordis Skallist Hovet, Ap

  5. Johan Christian Haugan, Krf

  6. Jill Eirin Undem, Sp

  7. Frank Pedersen, H

  8. Nicola Berg, H

  9. Karsten Frydenberg, H

  10. Trond Ekstrøm, Frp

  11. Suzy Haugan, V

  Som varamedlemmer til utvalg for plan og bygg for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Thorvald Hillestad, Sp

  2. Wenche Bue, Krf

  3. Kari Asmyhr, Ap

  4. Elin Gebuhr, Ap

  5. Reidar Smidsrød, Krf

  6. Tor Erik Nyberg, Ap

  7. Steinar Solum, Sp

  8. Nina Brodahl, Mdg

  For H:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Hege Lund, H

  3. Walter Brynhildsen, H

  4. Anders Larsen, H

  5. Fredrik Ryen, H

  For Frp:

  1. Bent Moldvær, Frp

  2. Bente Brekke, Frp

  3. Ellen Eriksen, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Julia Kristoffersen, V

  2. Ole Marcus Mærøe, R

  3. Aram Karim, Sv  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  Medlemmer:

  1. Per Martin Aamodt, Ap, leder

  2. Kjell Anders Lier, Mdg, nestleder

  3. Lisbeth Johansen, Ap

  4. Thordis Skallist Hovet, Ap

  5. Johan Christian Haugan, Krf

  6. Jill Eirin Undem, Sp

  7. Frank Pedersen, H

  8. Nicola Berg, H

  9. Karsten Frydenberg, H

  10. Trond Ekstrøm, Frp

  11. Suzy Haugan, V

  Varamedlemmer:

  For Ap, Sp, Mdg og Krf:

  1. Thorvald Hillestad, Sp

  2. Wenche Bue, Krf

  3. Kari Asmyhr, Ap

  4. Elin Gebuhr, Ap

  5. Reidar Smidsrød, Krf

  6. Tor Erik Nyberg, Ap

  7. Steinar Solum, Sp

  8. Nina Brodahl, Mdg

  For H:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Hege Lund, H

  3. Walter Brynhildsen, H

  4. Anders Larsen, H

  5. Fredrik Ryen, H

  For Frp:

  1. Bent Moldvær, Frp

  2. Bente Brekke, Frp

  3. Ellen Eriksen, Frp

  For Sv, V og R:

  1. Julia Kristoffersen, V

  2. Ole Marcus Mærøe, R

  3. Aram Karim, Sv

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av valgstyret for perioden 2019-2023 Hoveddokument 325KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til valgstyret for perioden 2019-2023 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap, leder

  2. Steinar Solum, Sp,nestleder

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Per Martin Aamod, Ap

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N. Askjer, Krf

  7. Lise L. Mandal, H

  8. Øyvind Jonassen, H

  9. Kirsti Søyland, H

  10. Bent Moldvær, Frp

  11. Olav Sannes Vika, Sv

  12. Suzy Haugan, V

  13. Ole Marcus Mærøe, R

  Som varamedlemmer til valgstyret for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap/Sv/Mdg/Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Nina Brodahl, Mdg

  4. Svein Holmøy, Sp

  5. Alexander Hangaas, Krf

  6. Roar Howlid, Ap

  7. Gunhild Rui, Ap

  8. Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Anders Larsen, H

  3. Lena Fahre, H

  4. Aksel Haraldsen, H

  5. Nicola Berg, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne-May Hogsnes, Frp

  For Sv:

  1. Helene Viken, Sv

  2. Elise Løkø, Sv

  3. Heming Olaussen, Sv

  Fra V:

  1. Håvar Bettum, V

  For R:

  1. Lotte Uth Gjersøe, R  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  I tillegg til formannskapet velges:

  Som medlemmer:

  • gruppeleder V, Suzy Haugan

  • gruppeleder R, Ole Marcus Mærøe

  Som varamedlemmer:

  • Håvar Bettum, V

  • Lotte Uth Gjersøe, R

  Votering:

  Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

 • Valg av kommuneplanutvalg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 327KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 02.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 02.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap, leder

  2. Steinar Solum, Sp,nestleder

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Per Martin Aamod, Ap

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N. Askjer, Krf

  7. Lise L. Mandal, H

  8. Øyvind Jonassen, H

  9. Kirsti Søyland, H

  10. Bent Moldvær, Frp

  11. Olav Sannes Vika, Sv

  12. Suzy Haugan, V

  13. Ole Marcus Mærøe, R

  Som medlemmer til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap/Sv/Mdg/Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Nina Brodahl, Mdg

  4. Svein Holmøy, Sp

  5. Alexander Hangaas, Krf

  6. Roar Howlid, Ap

  7. Gunhild Rui, Ap

  8. Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Anders Larsen, H

  3. Lena Fahre, H

  4. Aksel Haraldsen, H

  5. Nicola Berg, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne-May Hogsnes, Frp

  For Sv:

  1. Helene Viken, Sv

  2. Elise Løkø, Sv

  3. Heming Olaussen, Sv

  Fra V:

  1. Håvar Bettum, V

  For R:

  1. Lotte Uth Gjersøe, R  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  I tillegg til formannskapet velges:

  Som medlemmer:

  • gruppeleder V, Suzy Haugan

  • gruppeleder R, Ole Marcus Mærøe

  Som varamedlemmer:

  • Håvar Bettum, V

  • Lotte Uth Gjersøe, R

  Votering:

  Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

 • Valg av økonomiplanutvalg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 327KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 02.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 02.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer til økonomiplanutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  1. Anne Rygh Pedersen, Ap, leder

  2. Steinar Solum, Sp,nestleder

  3. Trude Viola Antonsen, Ap

  4. Per Martin Aamod, Ap

  5. Kjell Anders Lier, Mdg

  6. Stine N. Askjer, Krf

  7. Lise L. Mandal, H

  8. Øyvind Jonassen, H

  9. Kirsti Søyland, H

  10. Bent Moldvær, Frp

  11. Olav Sannes Vika, Sv

  12. Suzy Haugan, V

  13. Ole Marcus Mærøe, R

  Som varamedlemmer til økonomiplanutvalget for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap/Sv/Mdg/Krf:

  1. Heidi Myhre, Sp

  2. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  3. Nina Brodahl, Mdg

  4. Svein Holmøy, Sp

  5. Alexander Hangaas, Krf

  6. Roar Howlid, Ap

  7. Gunhild Rui, Ap

  8. Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  For H:

  1. Henning Wold, H

  2. Anders Larsen, H

  3. Lena Fahre, H

  4. Aksel Haraldsen, H

  5. Nicola Berg, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne-May Hogsnes, Frp

  For Sv:

  1. Helene Viken, Sv

  2. Elise Løkø, Sv

  3. Heming Olaussen, Sv

  Fra V:

  1. Håvar Bettum, V

  For R:

  1. Lotte Uth Gjersøe, R  Behandling

  Valgnemnda fremmet følgende forslag:

  I tillegg til formannskapet velges:

  Som medlemmer:

  • gruppeleder V, Suzy Haugan

  • gruppeleder R, Ole Marcus Mærøe

  Som varamedlemmer:

  • Håvar Bettum, V

  • Lotte Uth Gjersøe, R

  Votering:

  Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Anne Holm MoenArbeiderpartietMedlemanne.holm.moen@siv.no
Eivind Yrjan StamnesArbeiderpartietMedlem
Gunhild RuiArbeiderpartietMedlemgunhildrui@gmail.com
Lars Jørgen OrmestadArbeiderpartietMedlemormestad@reap.no
Mian Hamid Bashir RizwaniArbeiderpartietMedlemrizwani_@hotmail.com
Lisbeth JohansenArbeiderpartietMedlemljoh6@online.no
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Renathe FekeneArbeiderpartietMedlem
Roar HowlidArbeiderpartietMedlem
Saqlain Raza NaqviArbeiderpartietMedlem
Trude Viola AntonsenArbeiderpartietMedlem
Tom GranliArbeiderpartietMedlemtom.granli@gmail.com
Trond EkstrømFremskrittspartietMedlemtr.ekstrom@gmail.com
Frode G. HestnesFremskrittspartietMedlem
Ellen EriksenFremskrittspartietMedlemele@frp.no
Anne-May HogsnesFremskrittspartietMedlema.m.hogsnes@gmail.com
Bent MoldværFremskrittspartietMedlembent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Frank PedersenHøyreMedlemFrank.Pedersen@triathlon.no
Aksel Even HaraldsenHøyreMedlemah@hbl.no
Anders Stensrud LarsenHøyreMedlem
Johanne KirsebomHøyreMedlem
Johanne ArcherHøyreMedlem
Kirsti Nilsson SøylandHøyreMedlemkirsti.soyland@signo.no
Lise Lorentzen MandalHøyreMedlemmandallise1@gmail.com
Nicola Liv BergHøyreMedlem
Lars SollieHøyreMedlem
Lena FahreHøyreMedlemlena.fahre@gmail.com
Henning WoldHøyreMedlemhenning.wold@sf-nett.no
Ole Sverre LundHøyreMedlemole.sverre.lund@gmail.com
Øyvind JonassenHøyreMedlemoej.politiker@gmail.com
Stine Næss AskjerKristelig FolkepartiMedlemstine.n.askjer@gmail.com
Alexander HangaasKristelig FolkepartiMedlemabhangaas@gmail.com
Kjell Anders LierMiljøpartiet De GrønneMedlemkjellalier@gmail.com
Nina BrodahlMiljøpartiet De GrønneMedlem
Marie Hernes RødMiljøpartiet De GrønneMedlemmarie.hernes@gmail.com
Ulf Lund HalvorsenMiljøpartiet De GrønneMedlem
Ole Marcus MærøeRødtMedlem
Jill Eirin UndemSenterpartietMedlem
Heidi MyhreSenterpartietMedlemheid-myh@online.no
Cathrine BøhleSenterpartietMedlem
Svein HolmøySenterpartietMedlem
Thorvald HillestadSenterpartietMedlem
Helene VikenSosialistisk VenstrepartiMedlem
Olav Sannes VikaSosialistisk VenstrepartiMedlemosvika@online.no
Håvar BettumVenstreMedlem
Suzy Christina S. HauganVenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
Heming OlaussenSosialistisk VenstrepartiVararepr.
Anne Rygh PedersenArbeiderpartietOrdfører
Steinar SolumSenterpartietVaraordførersteinarsolum@gmail.com
Elise Amalie Thorin Løkø (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemElise_amalie@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS