Her får du mer informasjon om møtet i Utvalg for helse og omsorg den 23.10.2018, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Utvalg for helse og omsorg den 23.10.2018

Utvalg for helse og omsorg
23.10.2018   18:00 - 22:00
Utvalg:Utvalg for helse og omsorg
Dato:23.10.2018   18:00 - 22:00
Møtested:D117 Formannskapssalen Rådhuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 219KB

  060/18 - 18/78564 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 04.10.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/10964 - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018Brevdato: 04.10.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 04.10.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

 • Erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow Hoveddokument 2MB
  Arkivsak17/2573 - Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorgBrevdato: 21.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 21.08.2018Ansvarlig enhet: Fagenhet helse og omsorg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Det utredes et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød (tomtealternativ nr 1 og 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8 beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom dimensjonert for opptil 20 personer per dag

  2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt i strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg

  3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.

  4. Forslaget til tomtealternativer legges ut på høring med svarfrist 31.12.2018.

  5. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

  6. Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å ta biogass og elektrisitet i bruk.

  7. I henhold til klimaplanens målsetniger skal prosjektet bygges som plusshus.  Behandling

  Høyre foreslår følgende endringer i punkt 1: ordet "planlegges" byttes ut med "utredes" og "(tomtealternativ nr 2 )" utvides til også gjelde nr. 1.

  Høyre foreslår nytt punkt 4, der eksisterende punkt 4 blir nr. 5 : "Forslag til tomtealternativer legges ut på høring med svarfrist 31.12.2018"

  Fellesforslag fra SV på vegne av SV, Ap, V og MDG:
  Nytt punkt 6: Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å ta biogass og elektrisitet i bruk.
  Nytt punkt 7: I henhold til klimaplanens målsetninger skal prosjektet bygges som plusshus.

  Alle nye endringer ble enstemmig vedtatt.
  Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

 • Delegasjonssaker UHO Hoveddokument 329KB

  062/18 - 18/81466 - Delegasjonssaker UHO

  Journaldato: 16.10.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/10964 - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018Brevdato: 16.10.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 16.10.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegasjonssakene tas til etterretning.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Henning WoldHøyreUtvalglederhenning.wold@sf-nett.no
Bent KittelsenFremskrittspartietNestlederbent.kittelsen15@gmail.com
Anne-Merethe Frostad NilsenArbeiderpartietMedlemanmnils@online.no
Kari AsmyhrArbeiderpartietMedlemasmyh@online.no
Karl ReiteArbeiderpartietMedlemkarl.reite@sf-nett.no
Anne-May HogsnesFremskrittspartietMedlema.m.hogsnes@gmail.com
Aksel Even HaraldsenHøyreMedlemah@hbl.no
Marie Hernes RødMiljøpartiet De GrønneMedlemmarie.hernes@gmail.com
Olav Sannes VikaSosialistisk VenstrepartiMedlemosvika@online.no
Josef KlevenVenstreMedlemjosefk@online.no
Knut BerganHøyreVararepr.knutbergan001@gmail.com
Kirsti Nilsson Søyland (Ikke møtt) HøyreMedlemkirsti.soyland@signo.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS