Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019092575
DokumentID: 19/92575 - Barkveien 1 - 0090/0031 og 0090/0016 - Oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg - Behandling av klage på vedtak
ArkivsakID: 19/1001 - Barkveien 1 - 0090/0031 og 0090/0016 - oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg
Journaldato: 28.11.2019
Brevdato: 28.11.2019
Dokumentansvarlig: Torill Scheen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS