Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019088655
DokumentID: 19/88655 - Forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune
ArkivsakID: 19/9565 - Høring - forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune
Journaldato: 08.11.2019
Brevdato: 08.11.2019
Dokumentansvarlig: Espen Irving Riiser

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS