Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019088178
DokumentID: 19/88178 - Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig område - Behandling av klage
ArkivsakID: 18/8052 - Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig område
Journaldato: 16.12.2019
Brevdato: 14.11.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Elvestad Hallem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS