Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019085850
DokumentID: 19/85850 - 0021/0001 og 0022/0004 - Søknad om deling av landbrukseiendom - Klage på avslag
ArkivsakID: 19/5917 - 0021/0001 og 0022/0004 - Fradeling av jordbruksarealer
Journaldato: 07.11.2019
Brevdato: 07.11.2019
Dokumentansvarlig: Hans Ivar Nesse
ACOS Innsyn levert av ACOS AS