Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019084794
DokumentID: 19/84794 - Valg av diverse styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023
ArkivsakID: 19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023
Journaldato: 29.10.2019
Brevdato: 29.10.2019
Dokumentansvarlig: Lise Brit Haugen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS