Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019056592
DokumentID: 19/56592 - Klage på vedtatt detaljregulering for GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad - plan ID 0704 20160148
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 23.08.2019
Brevdato: 22.08.2019
Dokumentansvarlig: Ena Selimotic

Avsender(e)

Ole Arne Hotvedt
Fadumveien 138
3170 SEM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS