Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019053673
DokumentID: 19/53673 - Detaljregulering av Nauen. PlanID 20160139. 2. gangsbehandling
ArkivsakID: 16/10780 - Detaljregulering av Nauen - PlanID 0704 20160139
Journaldato: 13.08.2019
Brevdato: 13.08.2019
Dokumentansvarlig: Ena Selimotic
ACOS Innsyn levert av ACOS AS