Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019052031
DokumentID: 19/52031 - Båtsmannsveien 5 - 139/138 - Fradeling til boligformål i 100-metersbeltet langs sjøen - Behandling av klage
ArkivsakID: 18/7479 - Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - oppretting av ny grunneiendom
Journaldato: 06.08.2019
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarlig: Kine Rypdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS