Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019051560
DokumentID: 19/51560 - Huldreveien 5 - 0083/0069- søknad om oppføring av to tomannsboliger - Behandling av klage
ArkivsakID: 18/9727 - Huldreveien 5 - 0083/0069 - søknad om oppføring av to tomannsboliger og riving av eksisterende enebolig
Pågående klagesak
Journaldato: 02.08.2019
Brevdato: 02.08.2019
Dokumentansvarlig: Kine Rypdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS