Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019050427
DokumentID: 19/50427 - Kommuneplanens samfunnsdel - arealdel og byplan 2018 - 2030 - kunngjøringsbrev
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 25.07.2019
Brevdato: 25.07.2019
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) - v/Elisabeth Askim
Postboks 2014
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS