Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019050067
DokumentID: 19/50067 - Planinitiativ for regulering av Velleveien 15 og anmodning om oppstartsmøte
ArkivsakID: 19/3481 - Reguleringsplan - Velleveien 15
Journaldato: 22.07.2019
Brevdato: 22.07.2019
Dokumentansvarlig: Anne Skov
ACOS Innsyn levert av ACOS AS