Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019049136
DokumentID: 19/49136 - 0082/0478 - Snøhvits vei 1 A - etablering av ny boenhet på eksisterende garasje - klage på vedtak
ArkivsakID: 19/3748 - Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til boligformål
Journaldato: 16.09.2019
Brevdato: 16.07.2019
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS