Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2019047696
DokumentID: 19/47696 - Detaljregulering av Fv. 35 Ås-Linnestad, GS-vei - Kunngjøring av vedtak - parsell Tønsberg
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 04.07.2019
Brevdato: 04.07.2019
Dokumentansvarlig: Ena Selimotic

Sendt til

Anne Lovise Haug Solberg
Nykirkeveien 131
3180 NYKIRKE
 
Bjørn Widerøe
Åshaugveien 79
3170 SEM
 
Espen Fadum
Fadumveien 49
3170 SEM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS