Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019047496
DokumentID: 19/47496 - Hensetting i Tønsbergområdet - Anmodning om overføring av planforberedelse til Bane NOR
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 03.07.2019
Brevdato: 03.07.2019
Dokumentansvarlig: Svanhild Sortland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS