Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019046644
DokumentID: 19/46644 - Endring av Reguleringsplan for Næringsområde Barkåker Syd - B4
ArkivsakID: 19/2988 - Planendring for næringsområde Barkåker Syd - N4 - planid 0704 25003
Justering av formålsgrense
Journaldato: 28.06.2019
Brevdato: 28.06.2019
Dokumentansvarlig: Svanhild Sortland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS