Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019041749
DokumentID: 19/41749 - Akerveien 136 - 0046/0001 med flere - Søknad om fradeling av gårdstun
ArkivsakID: 19/4666 - Akerveien 136 - 0046/0001 - Oppretting av ny grunneiendom - Fradeling av gårdstun
Journaldato: 14.06.2019
Brevdato: 14.06.2019
Dokumentansvarlig: Hans Ivar Nesse
ACOS Innsyn levert av ACOS AS