Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2019037072
DokumentID: 19/37072 - Svar - Revisjon av kommuneplanens - Spørsmål om endret arealformål for gnr 154/147 og 154/200004
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 27.05.2019
Brevdato: 27.05.2019
Dokumentansvarlig: Svanhild Sortland

Sendt til

Elihumenigheten, post
ACOS Innsyn levert av ACOS AS