Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019036397
DokumentID: 19/36397 - Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig - klage på vedtak
ArkivsakID: 18/5196 - Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig
Journaldato: 24.05.2019
Brevdato: 24.05.2019
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS