Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035759
DokumentID: 19/35759 - Seljeveien 7 - 0146/0054 - riving av eksisterende enebolig og oppføring av rekkehus med fire boenheter - Klage ikke tatt til følge
ArkivsakID: 18/10883 - Seljeveien 7 - 0146/0054 - riving av eksisterende bolig og oppføring av rekkehus inneholdende fire boenheter
Journaldato: 22.05.2019
Brevdato: 22.05.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Elvestad Hallem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS