Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035608
DokumentID: 19/35608 - Forvaltningsrevisjon rus og psykisk helse - status- og tiltaksrapport
ArkivsakID: 19/5499 - Forvaltningsrevisjon rus og psykisk helse
Journaldato: 22.05.2019
Brevdato: 22.05.2019
Dokumentansvarlig: Hilde C. Rui
ACOS Innsyn levert av ACOS AS