Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019035230
DokumentID: 19/35230 - Endring av Reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014
ArkivsakID: 19/2764 - Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014
plassering av p-kjeller
Journaldato: 21.05.2019
Brevdato: 21.05.2019
Dokumentansvarlig: Svanhild Sortland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS