Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019034667
DokumentID: 19/34667 - Brakars vei 2 - 0084/0307 - ny bolig - klage på vedtak
ArkivsakID: 18/10956 - Brakars vei 2 - 0084/0307 - oppføring av frittliggende enebolig
Journaldato: 20.05.2019
Brevdato: 20.05.2019
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS