Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019034143
DokumentID: 19/34143 - Bøgata 23 - 0099/0033 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
ArkivsakID: 18/8494 - Bøgata 23 - 0099/0033 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Journaldato: 16.05.2019
Brevdato: 16.05.2019
Dokumentansvarlig: Nils Petter Johansen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS