Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019034134
DokumentID: 19/34134 - Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og planinitiativ
ArkivsakID: 19/4637 - Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og planinitiativ
Journaldato: 16.05.2019
Brevdato: 16.05.2019
Dokumentansvarlig: Anne Skov

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS