Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019034133
DokumentID: 19/34133 - Detaljregulering av Fv 35 Ås-Linnestad GS- Veg. PlanID 20160148. 2. gangsbehandling
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 16.05.2019
Brevdato: 16.05.2019
Dokumentansvarlig: Ena Selimotic
ACOS Innsyn levert av ACOS AS