Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019033692
DokumentID: 19/33692 - Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom - Avslag på søknad
ArkivsakID: 19/149 - Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom
Journaldato: 15.05.2019
Brevdato: 15.05.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Elvestad Hallem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS