Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019033149
DokumentID: 19/33149 - Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus - orientering til fellesnemnda
ArkivsakID: 19/5183 - Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus - orientering til fellesnemnda
Journaldato: 13.05.2019
Brevdato: 13.05.2019
Dokumentansvarlig: Lise Brit Haugen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS