Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019032944
DokumentID: 19/32944 - Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - bruksendring fra landbruksformål til båtlager - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
ArkivsakID: 18/11839 - Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - bruksendring
Ingen vedtak!
Journaldato: 13.05.2019
Brevdato: 13.05.2019
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS