Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019029463
DokumentID: 19/29463 - Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor område med verneverdig bebyggelse - bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien
ArkivsakID: 18/8052 - Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig område
Journaldato: 04.09.2019
Brevdato: 29.04.2019
Dokumentansvarlig: Truls Christian Thorud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS