Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019028935
DokumentID: 19/28935 - Detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154 - Ny 1. gangsbehandling
ArkivsakID: 17/12358 - Detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154
Journaldato: 26.04.2019
Brevdato: 26.04.2019
Dokumentansvarlig: Anna Holt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS