Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019028639
DokumentID: 19/28639 - Selvkostfond vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - en vurdering ved etablering av nye Tønsberg kommune
ArkivsakID: 19/4512 - Selvkostfond vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - en vurdering ved etablering av nye Tønsberg kommune
Journaldato: 25.04.2019
Brevdato: 25.04.2019
Dokumentansvarlig: Lise Brit Haugen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS