Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019025664
DokumentID: 19/25664 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje - Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg om retting UBA- sak 154/17
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 18.06.2019
Brevdato: 09.04.2019
Dokumentansvarlig: Anne Beate Hekland
Hjemmel: Off.l.s § 18

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.l.s § 18, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS