Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019023541
DokumentID: 19/23541 - Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 2.gangsbehandling
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 02.04.2019
Brevdato: 02.04.2019
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS