Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019021166
DokumentID: 19/21166 - Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør Behandling av søknad om nedsettelse av tvangsmulkt
ArkivsakID: 10/5054 - Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør
Kryssref. arkivsakID 16/10155 - søknad om midlertidig deponering
Journaldato: 25.03.2019
Brevdato: 25.03.2019
Dokumentansvarlig: Dorthe Dohrn Ellefsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS