Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019020411
DokumentID: 19/20411 - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - ny høring
ArkivsakID: 17/3204 - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon
Journaldato: 21.03.2019
Brevdato: 21.03.2019
Dokumentansvarlig: Anne Skov
ACOS Innsyn levert av ACOS AS