Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019018702
DokumentID: 19/18702 - Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting av tog - Planid 90020 - Fastsettelse av Planprogram
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 14.03.2019
Brevdato: 14.03.2019
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS