Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019017894
DokumentID: 19/17894 - Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - PlanID 0704 20180173 - 2.gangsbehandling
ArkivsakID: 18/7800 - Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - planid 20180173
Journaldato: 12.03.2019
Brevdato: 12.03.2019
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS