Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019014448
DokumentID: 19/14448 - Reguleringsplan Fv35 Ås - Linnestad g/s-vei - dokumenter i saken.
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 27.02.2019
Brevdato: 19.02.2019
Dokumentansvarlig: Ena Selimotic

Avsender(e)

Statens vegvesen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS