Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019010564
DokumentID: 19/10564 - Grev Wedelsgate 1 og 3 - 1002/0360/432 - oppføring av kontorbygning
ArkivsakID: 19/704 - Grev Wedelsgate 1 og 3 - 1002/0360, 0432 - oppføring av kontorbygning
Journaldato: 09.02.2019
Brevdato: 09.02.2019
Dokumentansvarlig: Eirik Waage
ACOS Innsyn levert av ACOS AS