Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019006543
DokumentID: 19/6543 - Kommunedelplan for Hensetting av tog, planID 90020, Høringsuttalelse planoppstart og planprogram
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 25.01.2019
Brevdato: 25.01.2019
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS