Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019005484
DokumentID: 19/5484 - Innspill planoppstart
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 01.02.2019
Brevdato: 22.01.2019
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen

Avsender(e)

Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS