Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019004155
DokumentID: 19/4155 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 - høringsbrev - svar enhet for kommuneutvikling Horten kommune
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 16.01.2019
Brevdato: 14.01.2019
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Horten kommune
Postboks 10
3191 HORTEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS