Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019001367
DokumentID: 19/1367 - Oversendelse av offentlig ettersyn av planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet - planid 90020
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 11.01.2019
Brevdato: 07.01.2019
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen

Avsender(e)

Bane Nor Sf
Postboks 4350
2308 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS