Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019000196
DokumentID: 19/196 - Kommuneplanens arealdel - informasjon til naboer og berørte parter om foreslåtte rigg- og anleggsplasser
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 02.01.2019
Brevdato: 20.12.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Bjørn Einar Håkestad
 
Skagerak Energi AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS