Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018093698
DokumentID: 18/93698 - Budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22 - Tønsberg kommune - uttalelse fra fellesnemnda
ArkivsakID: 18/13112 - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 - Re og Tønsberg kommuner - uttalelse fra fellesnemnda
Journaldato: 27.11.2018
Brevdato: 27.11.2018
Dokumentansvarlig: Lise Brit Haugen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS