Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018091556
DokumentID: 18/91556 - Nordre Fritzølia Borettslags høringsuttalelse - forslag om å bevare Nordre Fritzølia Borettslag
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 23.11.2018
Brevdato: 22.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Nordre Fritzølia Borettslag
Postboks 293 Sentrum
3101 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS