Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2018090807
DokumentID: 18/90807 - Svar - Kommuneplanens arealdel - informasjon om bevaringsområder - anmodning om fristen utsettelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 20.11.2018
Brevdato: 20.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Apost

Sendt til

Træleborg i Borettslag
Postboks 293
3101 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS