Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2018090733
DokumentID: 18/90733 - Svar - Anmodning om rettelse - forslag til høringsinnspill - kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 20.11.2018
Brevdato: 20.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Apost

Sendt til

Presterødåsen Vel
v/Ellen Marie Hansen Grevinneveien 50
3118 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS